Gehoor

Het gehoor is een zintuig. Horen is van belang om geluiden waar te kunnen nemen en daarmee voor ons onderlinge communicatie( spraak) te kunnen volgen. Klachten aan het gehoor kunnen aan een of beide oren vanaf de geboorte voorkomen, maar ook op latere leeftijd ontstaan. Verminderd gehoor kan van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld door een verkoudheid, maar het kan ook langdurig of blijvend zijn en verergeren. Het kan een oplossing zijn om dan buisjes in de trommelvliezen te laten zetten. Soms adviseert het audiologisch centrum hoortoestellen en bij een zeer ernstig gehoorverlies of doofheid een cochleair implantaat.

De praktijk werkt veelvuldig samen met de audiologische centra in de regio, maar ook met de KNO Ėartsen en de GGMD om cliŽnten met lichte maar ook ernstige gehoorverliezen te begeleiden.

Om te leren omgaan met klachten aan het gehoor hebben we therapievormen zoals hoortraining en spraakafzien of we maken gebruik van klankondersteunende gebaren . Ondersteuning van NmG (Nederlands met Gebaren) behoort ook tot onze mogelijkheden.