Adem

Ademen doe je duizenden keren 24 uur van de dag, zowel bewust als onbewust, je hele leven lang. Zowel een goede inademing als een goede uitademing zijn van belang.

Spanningen kunnen er voor zorgen dat de adem hoger en sneller wordt. Problemen met (ont)spanning, kortademigheid, hyperventilatie, gespannen spreekademhaling, moeite met ademsteun tijdens het spreken, kunnen door middel van oefeningen weer een ontspannen patroon stimuleren.

Ook het aanleren van ademen door de neus i.p.v. door de mond behoort tot onze werkzaamheden.

Stem

De stem is een essentieel deel van onze dagelijkse communicatie. Het is van belang dat de stem zonder problemen gebruikt kan worden. Als er klachten zijn over de stem is het belangrijk daar aandacht aan te besteden. Stemklachten kunnen voorkomen binnen uw werk, maar ook tijdens het telefoneren of na een gezellig avondje kletsen met vrienden of familie. Klachten kunnen zijn: Heesheid, schor, vermoeid gevoel tijdens of na het spreken, tijdelijk stemverlies, veelvuldig keelschrapen, pijnlijke keel, verhoogd slijmproductie, propgevoel in de keel( globusgevoel), overmatig hoesten, benauwd gevoel.

Stemklachten kunnen een functionele of organische oorzaak hebben. Een organische oorzaak is bijvoorbeeld een knobbeltje op de stemband, stembandoedeem of een stembandverlamming. De KNO-arts kan dat verder onderzoeken.

Stemproblemen kunnen veroorzaakt worden door langdurig overbelasten van de stem. Oorzaken zijn bijvoorbeeld te zacht, te snel, te hard, te lang of te veel spreken, veelvuldig de keel schrapen of een foutieve adembeweging hebben. Het kan ook veroorzaakt worden doordat iemand vaak ‘rare stemmetjes’ gebruikt.

In de behandeling worden o.a. stemhygiënische adviezen gegeven. Er wordt gewerkt aan verbeteringen van de kwaliteit en het gebruik van de stem, de houding en de adem, met stemtechnieken, maar ook middels manuele facilitatie van de larynx ( MFL) en de Lax Vox. Medicatie of verdere behandeling door de KNO-arts behoren ook tot de mogelijkheden.